Världens klimateffektivaste flygresa?

BRA flög sina passagerare mellan Halmstad och Stockholm Bromma med 34 gram fossila CO2-utsläpp per passagerare och kilometer.

Flygningen var helt klimatoptimerad och minskade de fossila utsläppen med 46 % jämfört med en normal flygning. En miljöbil får släppa ut upp till 95 gram CO2 per km.

Läs mer

Hos oss flyger du klimatkompenserat utan extra kostnad

Du flyger alltid grönare med oss på BRA. Vi klimatkompenserar nämligen både för alla våra flygningar och hela vår verksamhet. I samarbete med Natural Capital Partners investerar vi i vindkraft i regioner där man behöver möta en ökad efterfrågan på el, som Turkiet och Indien.

Läs mer

Hur kan ni som företag eller organisation resa mer hållbart?


Vi har satt ihop ett guide med konkreta förslag på hur man kan tänka då man ska skriva en hållbar resepolicy.

Gör det lättare för era medarbetare att göra ett grönare val när de ska boka en tjänsteresa.

Ladda ner

BRA vinner Grand Travel Award Hållbarhetspris.

Glädjen, och stoltheten, var total när vi på Alla hjärtans dag vann Hållbarhetspriset på Grand Travel Award med motiveringen:

"BRA har under 2018 tagit ledartröjan i debatten för bioflygbränsle och har som första flygbolag gått med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, med målet att bli fossilfritt år 2030. Dessutom har BRA gjort det enkelt för både privat- och företagskunder att betala för att flyga fossilfritt, vilket ökar betalningsviljan bland kunderna att flyga klimatsmart."

Läs mer

Inom 11 år vill vi göra inrikesflyget fossilfritt.

BRA:s mål är att göra inrikesflyget fossilfritt till år 2030. Tillsammans med vår branschorganisation Svenskt Flyg och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har vi tagit fram en färdplan för hur det ska gå till som vi lämnat till regeringen.

Läs mer

Inrikesflyget står för 1 % av Sveriges koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen för inrikesflyg har legat på en relativt jämn nivå i decennier och är idag faktiskt aningen lägre än det var 1990, enligt Naturvårdsverket. Men det nöjer vi oss inte med, på BRA jobbar vi för att utsläppen ska minska ytterligare. Både med bränsleeffektivisering och med möjligheter att byta fossilt bränsle mot fossilfritt biobränsle. Målet är ett fossilfritt flyg år 2030.

Läs mer

Svenskt flyg släpper ut mindre koldioxid än vägtrafiken.

Det finns alltid flera sätt att presentera fakta. Vi skapar inte egna siffror, utan förlitar oss på offentliga källor med koll. Flyg: 2,8 miljoner ton koldioxid (allt flyg som startar från svenska flygplatser fram till första destination). Vägtrafik: 16,5 miljoner ton koldioxid (varav biltrafik 10,6 miljoner ton).

Läs mer

Flyget betalar för sina utsläpp.

Flyget betalar för sina koldioxidutsläpp genom utsläppsrättshandeln inom EU som heter EU ETS. Från år 2020 finns även ett globalt system med namnet CORSIA.

Mer information om EU ETS
Mer information om CORSIA

Restavfall från skogen kan försörja svenskt inrikesflyg med biobränsle

Den enskilt viktigaste frågan för att göra flyget fossilfritt är att byta flygets bränsle till ett nytt, hållbart bränsle. Alla flygplan kan idag tanka upp till 50% biobränsle. Enligt beräkningar från bland annat Luleå Tekniska Universitet kan restavfall från svenskt skogsbruk täcka behovet av biobränsle till inrikesflyget, utan att mer av skogen behöver avverkas. Idag finns tyvärr inte någon storskalig produktion av bränsle från skogsråvara, utan här krävs investeringar i en produktionsanläggning. Idag flyger vi på BRA med biobränsle som producerats av förbrukad frityrolja.

Läs mer

Biobränsle är ett bra sätt att minska flygets klimateffekt.

Biobränslet som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med cirka 70 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer

BRA Miljö Class

En god nyhet för dig som vill flyga grönare. För bara 300 kronor köper du till fossilfritt biobränsle och dessutom är resan klimatkompenserad.

Boka BRA Miljö Class

Flyga med biobränsle är inte klimatkompensation.

Det finns sedan länge många olika sätt att klimatkompensera sina flygresor via olika organisationer. Skillnaden mellan biobränsleflyg och klimatkompensation är att biobränsle inte tillför koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av bränslet är samma som bränsleväxten har absorberat ur atmosfären under sin levnad. Klimatkompensation minskar inte själva utsläppen.

0,5 liter/mil är bränsleförbrukningen för din propellerflygresa.

Rakaste vägen mellan destinationerna och låg bränsleförbrukning på våra propellerflygplan innebär att bränsleförbrukningen i många fall är lägre än 0,5 liter/mil/passagerare. CO2-utsläppet per person blir då likvärdigt med att köra miljöbil mellan orterna.

Vi erbjuder företag att flyga med valfri mängd biobränsle.

Att flyga i BRA Miljö Class innebär att alla bokade tjänsteresor flygs med valfri mängd biobränsle. Som företagare bestämmer du själv hur mycket biobränsle som ska användas till alla era resor.

Företagsavtal Miljö Class

Byt bonuspoäng mot biobränsle.

Alla medlemmar i vårt bonusprogram BRA Vänner kan byta sina bonuspoäng mot biobränsle.

Läs mer

Våra propellerplan skapar inga höghöjdseffekter.

Höghöjdseffekter, som innebär att kväveoxid och vattenånga släpps ut i atomosfären och har en värmande effekt på klimatet, kan uppstå när flygplan flyger på höjder över 8 000 meter. Så högt flyger inte våra propellerplan. De flyger på dryga 6 000 meters höjd.

På endast fyra av våra 26 inrikeslinjer görs begränsat antal minuters flygning på hög höjd.

Läs mer om utsläpp och hög höjd

Samarbetspartners
Läs mer om våra leverantörer och andra samarbetspartners
Köp biobränsle
Var med och bidra till att tanka våra klimatsmarta flygplan med biobränsle!
Hållbarhetsrapport 2018
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Dokument att ladda ner

Ladda ner vår Hållbarhetspolicy

2017 | 2018

Sustainabilty policy

Download our Sustainabilty policy

Uppförandekod

Ladda ner vår Uppförandekod

Code of conduct

Download our Code of conduct

Miljöcertifikat ISO 14001

Ladda ner Miljöcertifikat ISO 14001