Boka en resa med biobränsle

En övergång till biobränsle inom flyget minskar vår klimatpåverkan avsevärt och gör vårt flyg till ett av de effektivaste nationella persontransportmedlen.

Biobränsle väljer varje resenär själv mot en extra kostnad vid bokningen. På så sätt försäkrar sig resenärerna om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt.

Tillägget är endast mellanskillnaden för biobränslet, eftersom det är cirka fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Vi tar inte ut några extra avgifter.

Så här fungerar det

 • För enhetspriset 300 kronor per flygning byts fossilt jetbränsle ut till biobränsle i efterhand motsvarande den mängd som går åt för en snittflygning (1 timma).

 • Biobränslet fylls på i en ordinarie tankanläggning på en flygplats som BRA trafikerar och kommer på så sätt in i systemet för bränsle till flyget i Sverige.

 • BRA ser alltså till att fossilt bränsle, som annars skulle tankas av oss och andra flygbolag i stället är biobränsle. Precis på samma sätt som modellen för grön el.

 • På detta vis bidrar vi och våra resenärer till en minskning av de fossila utsläppen av koldioxid.

 • Flygplatsernas infrastruktur kring flygbränsle och tankning av flygplan innebär att inget flygbolag har egna bränslepumpar.


Frågor och svar

Boka en resa med biobränsle

Grönt klippkort

Våra gröna klippkort är ett rabatterat alternativ för företag och personer som reser mycket på en eller flera destinationer och som vill göra sin flygresa grönare.

I gröna klippkort ingår 100% biobränsle. Klippkorten betalas i förväg och gäller under ett år från köpdatum.

Läs mer

Grönt årskort

Med våra årskort reser du obegränsat på samtliga destinationer till ett fast pris. Med ett grönt årskort flyger du med 100% biobränsle (100 st genomsnittliga inrikesresor tankade med 100% biobränsle).

Läs mer

BRA för dig som vill resa grönare.

Nu har vi gjort det ännu enklare för er att teckna grönt avtal.

Välj antalet resor som ni vill genomföra med 100 % biobränsle*. Sedan köper ni era resor precis som vanligt.

Läs mer

* Biobränsle för 300 kr per sträcka motsvarar bränsleåtgången för en passagerare vid en genomsnittlig inrikesresa med BRA. Att tanka och flyga med biobränsle bidrar till minskade fossila utsläpp. Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 %.

Alla medlemmar i BRA Vänner kan byta sina bonuspoäng mot biobränsle.

Att tanka och flyga med biobränsle bidrar till minskade fossila utsläpp. Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 procent.

Tanka biobränsle

Välj biobränsle

Det finns just nu inget klimatsmartare flyg i världen än när du bokar biobränsle med BRA. Du lägger bara till mellanskillnaden för biobränsle.

Tanka biobränsle

Mer om vårt arbete för grönare inrikesflyg

 • År 2016/17 bytte vi ut gamla flygplan mot världens mest klimateffektiva flygplanstyp för regionalflyg: turbopropellerflygplanet ATR 500/600. Det innebär 30-procentiga utsläppsminskningar jämfört med tidigare flygplan.
 • Turbopropellerflygplanen trafikerar idag 19 av våra 23 inrikesflyglinjer.
 • År 2020 levereras de i särklass klimateffektivaste jetflygen som finns till oss, Bombardier CSeries. Våra äldre jetflyg, Avro RJ, pensioneras då för gott. Utsläppsminskningen blir uppskattningsvis drygt 30 procent jämfört med de flygplan som byts ut.
 • Det blir inga höghöjdseffekter av utsläppen från BRAs turbopropellerflygplan – de flyger inte så högt. Planen flyger på cirka 6000 meters höjd. Höghöjdseffekter skapas på höjder över 8000-9000 meter.
 • Raka flygvägar minskar flygtid och utsläpp. Samtidigt är flygvägarna är en fråga för myndigheter. Vi flyger alltid så rakt det bara är möjligt.
 • Redan 2009 miljöcertifierades BRA, då som världens första passagerarflygbolag, under namnet Malmö Aviation och Sverigeflyg. Efter sammanslagning är de idag del av flygbolaget BRA.
 • Vi tror att ett fossilfritt inrikesflyg är möjligt redan till år 2030. Vårt delmål på den resan är att halvera utsläppen per passagerare till år 2025 från år 2015.
 • I mars 2018 beviljades vi medlemskap i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
 • Alla BRAs egna tjänsteresor görs med fem procents biobränsle.

Frågor och svar