BRA (Braathens Regional Airlines)

Antal resenärer: 2,2 miljoner/år
Antal destinationer: 13
Marknadsandel: 41% (mer än var tredje inrikesresa totalt).
Historiska årtal: 1946 etablerades Braathens S.A.F.E. i Norge. Malmö Aviation startade 1981. 2001 kom Gotlandsflyg, konceptet som kopierades till flera orter. 2016 bildades BRA.
Antal planerade flygningar 2017 45 510
Antal medarbetare: 1 100 personer fördelat på 13 orter BRA (Braathens Regional Airlines)

BRA Ledningsgrupp

Christian Clemens

Christian Clemens
VD

Öyvind Thon

Öyvind Thon
Ekonomichef

Ulrika Matsgård

Ulrika Matsgård
Chef Försäljning och Marknad

Jan-Olov Forss

Jan-Olov Forss
Revenue chef

Anders Hansson

Anders Hansson
Teknisk chef

Petter Eklund

Petter Eklund
Operativ chef

Malin Brandtvig
HR-chef

Michael Quist
Chef Processutveckling och IT

Birgitta Lundquist

Birgitta Lundquist
Assistent till ledningsgruppen